INtelligente robotter

Optimer & effektiviser

Mange operationer som i dag udføres af menneskelige ressourcer kan udføres af robotter. Woi-tech arbejder med hvad vi kalder intelligente robotløsninger. 

Ved at integrere vision til robotløsninger gøres robotten intelligent og kan agere ud fra variationer. Robotter kan ved hjælp af vision-teknologi løse opgaver som tidligere ikke var mulige – Dette er typisk bearbejdning eller håndtering af produkter med store variationer. 

 

thisisengineering-raeng-fr5h_07OrPI-unsplash

Vision-systemer

Woi-Tech arbejder både med kompleks og simpel vision og det vurderes i det enkelte projekt hvilken type vision der er mest hensigtsmæssig til at løse den specifikke opgave. ​ Vision-systemer kan øge effektivitet på følgende områder:

Former

Med vision-teknologi bliver virksomheder i stand til at opdage formafvigelser i emner, før fejlen udvikler sig til et systematisk problem. I en automatiseret produktionslinje kan fejl opstå i alle led fra råmateriale til emballage. Det giver derfor god mening at indbygge kamerateknologi i alle led af produktionskæden – og ikke kun i de mest kritiske punkter omkring fremstillingen af kerneproduktet.

Position

I en automatiseret produktion er det afgørende, at emnerne er nøjagtigt placeret. Er et produkt først placeret forkert på produktionsbåndet, opstår der med al sandsynlighed systematiske og gentagne fejl i produktionslinjen. Det kan medføre, at ikke bare ét, men en hel serie af produkter afviger fra standarden og må kasseres. Kameraet kan opfange positionsfejl tidligt i produktionsprocessen og minimere risikoen for seriefejl.

Overflader

Overfladefejl kan give problemer på flere niveauer. Der er kosmetiske fejl, som trækker ned i kundens opfattelse af virksomhedens generelle kvalitetsniveau – for eksempel i form af tryk og labels, der sidder skævt eller har ridser i overfladen. Men der er også mere graverende fejl, hvor producenten risikerer, at produktet må kasseres, fordi tryk bliver ulæseligt, eller der opstår svagheder i produktet. Vision-teknologien kan selvfølgelig ikke udbedre fejl i produktet, men kameraerne kan opdage fejl i tide, så din kunde undgår at skulle kassere produkter. . ​

Kontrol

Et slutprodukt, hvor produktinformation og produktindhold ikke stemmer overens, kan koste dyrt og skade virksomhedens ry. Vision-teknologi kan kontrollere om produktindholdet er komplet og samtidig også tjekke, om produktinformationen stemmer overens med indholdet – for eksempel ved hjælp af QR-koder, stregkoder eller bogstavsgenkendelse, som alle er med til at opfylde stigende krav til Traceability og Serialization. ​

Rul til toppen